Sint Brigida

Sint Brigida is geboren in 453 in Faughart, Ierland en gestorven op 1 februari 523 in haar klooster in Kildare, Ierland. Sint Brigida staat bekend om haar voorliefde voor dieren. Vandaar dat ze ook wordt geëerd als beschermheilige van het vee, in het bijzonder het hoornvee. Vanwege deze voorliefde voor het (hoorn)vee wordt de Heilige Brigida ook vaak afgebeeld samen met een koe, zoals ook in de kerk van Noorbeek het geval is. Deze voorliefde voor dieren openbaarde zich al op een jonge leeftijd bij Sint Brigida. Die in haar jonge jaren een bijzonder deugdzaam leven leed. In de vijfde eeuw stichtte Brigida het klooster van Kildare, in dit klooster zou ze uiteindelijk ook komen te overlijden.

Sint Brigida in Noorbeek

Het is onbekend wanneer Sint Brigida patroonheilige van de kerk in Noorbeek is geworden. De oudste tot nu toe gevonden connectie tussen Sint Brigida en de kerk in Noorbeek dateert uit 1528. In dit jaar is er namelijk door klokkengieter Jan van Trier een nieuwe klok gegoten voor de kerk in Noorbeek. Op deze klok, die nog steeds in de klokken toren van de Sint Brigida-kerk hangt, staat een afbeelding van de Heilige Brigida, hiernaast staat op deze klok het volgende opschrift:

 

Sca Brigida heischen ich

Tzo deine dienst Gotz luyen ich

Der Tonre verdryven ich

Jan von Tryer gous mich

Anno Dni MVcXXVIII

 

De vertaling van dit opschrift is: Sint Brigida heet ik, tot uw dienst God luid ik, de toorn verdrijf ik, Jan van Trier goot mij in het jaar 1528. Door dit opschrift is vast te stellen dat Sint Brigida in 1528 dus patroonheilige was van de kerk in Noorbeek. Naast de kerk zijn ook de naast de kerk gelegen kapel, de bron in de Wesch, een herberg en voor ons het belangrijkste, de den, vernoemd naar Sint Brigida. Noorbeek is een van de weinige dorpen in Nederland waar Sint Brigida de patroonheilige van de kerk is.

Brigida-dag

De jaarlijkse feestdag van Sint Brigida is op 1 februari, de dag waarop ze is gestorven. In Noorbeek wordt deze dag jaarlijks gevierd. Op deze eerste februari vinden een aantal activiteiten plaats. In de vroege ochtend vertrekt er vanuit het klooster in Wittem een groep pelgrims richting Noorbeek om bij de festiviteiten aanwezig te zijn. Voordat de mis begint verzamelen de Schutterij, de Jonkheid, de kinderen van de basisschool, inwoners van Noorbeek en de pelgrims bij de Sint Brigida-bron in de Wesch. Hier worden flesjes water gevuld met het heilige water dat uit de bron stroomt. Vervolgens wordt dit water gezegend door pastoor Tervoort. Dit gezegende water zal de rest van het jaar gebruikt worden als “wijwater”. Vervolgens vertrekt het hele gezelschap richting de kerk voor de mis. In deze mis wordt stilgestaan bij het leven en nalatenschap van de heilige Brigida. Vervolgens worden er door de schutterij en Jonkheid samen nog enkele cafés aangedaan. In Ierland, het geboorteland van Brigida, is 1 februari sinds 2023 een nationale feestdag.