Historie

De oprichting van de Jonkheid

Begin 17e eeuw is een slechte periode voor Limburg; oorlogen, plundering en voedselgebreken. Als in 1634 dan ook nog de gevreesde veepest in Limburg uitbreekt drijft dit de Noorbeekse boeren tot wanhoop. Zij zien maar een uitweg; bescherming vragen aan de patroonheilige van Noorbeek, de Heilige Brigida. Brigida staat bekend om haar liefde voor dieren en dus zien de Noorbeekenaren haar als de aangewezen persoon om hun gebeden toe te richten. Onze voorvaderen beloven aan de Heilige Brigida voor haar een Den te gaan halen en deze voor haar kerk te planten als zij ervoor zorgt dat de veepest verdwijnt. Op de tweede zaterdag na Pasen trekt de Jonkheid naar het bos om zoals afgesproken met Sint Brigida een Den te gaan halen. Deze Den wordt voor de kerk geplant en de veepest blijft het Noorbeekse vee bespaard. Tot op de dag van vandaag haalt de Jonkheid van Noorbeek traditiegetrouw op de tweede zaterdag na Pasen een Den als teken van dank aan de Heilige Brigida. Door de start van het Sint Brigida-Denhalen in het jaar 1634 ziet Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek in dit jaar dan ook waarschijnlijk het levenslicht. Het jaar 1634 is bij het opstellen van de statuten van de Jonkheid in 1982 dan ook vastgelegd als oprichtingsjaar van de Jonkheid.

De Jonkheid heeft als doel het handhaven en eventueel uitbreiden van de tradities in de voormalige gemeente en parochie Noorbeek. Het halen van de Sint Brigida-den en het organiseren van de jaarlijkse sacramentsprocessie zijn de twee belangrijkste tradities. Lid kan ieder mannelijke, ongehuwde inwoner van de voormalige gemeente en parochie Noorbeek worden als hij van de basisschool af is. Helaas zijn er ook elk jaar leden die afscheid moeten nemen van de Jonkheid, dit gebeurt als men trouwt, 3 jaar samen woont of als men meer dan drie jaar buiten Noorbeek woont en dit niet voor studie is. De vereniging telt momenteel een 80 tal leden en staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit 9 personen die uit hun midden een kapitein, secretaris en penningmeester aanwijzen. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van drie jaar en kan zich op de jaarvergadering herkiesbaar stellen.

De Kapitein

De kapitein, voorzitter en hoofdvertegenwoordiger van de vereniging, wordt door de bestuursleden uit hun midden gekozen. Tijdens officiële gelegenheden draagt de kapitein het kapiteinszilver, dit is een sikkelvormige borstplaat met als opschrift: “Den Kapiteyn der Jonkeyd Noorbeek. Uit zilvermerken is te achterhalen dat deze zilverplaat vervaardigt is in de periode 1814 tot 1831 (Bron: Rijksarchief Maastricht).

Vanaf 1921 zijn de namen van de Kapiteins bijgehouden, waarvan onderstaand overzicht:

 

1921-1931     Winandus van den Hove
1931-1936    Willem Munier
1936-1951    Frits Demollin
1951-1958    Jos Haesen
1958-1961    Leo Ploumen
1961-1967    Giel Kleijnen
1967-1970    Lambert Offermans
1970-1973    André Keulders
1973-1974    Jules Jahae
1974-1985    Jean Bastings
1985-1993   John Duijsings
1993             Frans Huntjens
1993-1995   Patrick De Bie
1995-2001    Aldwin Loo
2001-2003   Frank Offermans
2003-2010  Micha Gubbels
2010-2014  Rob Ramaekers

2014-2016  Kevin Kleijnen

2016-2022  Barry Ritzen

2022- heden Rik Schins