Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek

Welkom op de vernieuwde website van Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek!

De Jonkheid van Noorbeek heeft een rijke historie die voor een groot deel verweven is met de historie van het dorp Noorbeek.

In 1634 beloofden onze voorvaderen aan de heilige Brigida om ieder jaar op de tweede zaterdag na Pasen een den te gaan halen als de gevreesde veepest zou verdwijnen.

In het derde weekend na Pinksteren is het in Noorbeek tijd voor de jaarlijkse Broonk. Ondanks dat de processie het belangrijkste is tijdens de Broonk zijn er het hele Broonk weekend activiteiten.

Over ons

De Jonkheid heeft als doel het handhaven en eventueel uitbreiden van de tradities in de voormalige gemeente en parochie Noorbeek. Het halen van de Sint Brigida-den en het organiseren van de jaarlijkse sacramentsprocessie zijn de twee belangrijkste tradities. Lid kan ieder mannelijke, ongehuwde inwoner van de voormalige gemeente en parochie Noorbeek zijn. De vereniging telt momenteel een 80 tal leden en staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit 9 personen die uit hun midden een kapitein, secretaris en penningmeester aanwijzen. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van drie jaar en kan zich op de jaarvergadering herkiesbaar stellen.

Contact

Mocht u vragen hebben kunt u ons gemakkelijk bereiken via het volgende emailadres: info@jonkheidnoorbeek.nl. Mocht u een van de bestuursleden persoonlijk willen bereiken kan dit ook op onderstaande knop te klikken.

U kunt ook alle nieuws en activiteiten van de Jonkheid makkelijk volgen door ons te volgen op onze sociale media. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie

De activiteiten van de Jonkheid

De Jonkheid organiseert gedurende het jaar een aantal activiteiten in Noorbeek. De twee belangrijkste zijn het Sint Brigida Denhalen en de Broonk. Echter worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd. Op onderstaande kalender staan alle activiteiten van de Jonkheid voor de komende periode.

Foto- en beeldmateriaal

Voor de aankleding van deze website hebben wij gebruik mogen maken van foto- en beeldmateriaal van een aantal fotografen van zowel binnen als buiten de Jonkheid die onze tradities op schitterende wijze hebben weten vast te leggen. Op deze plaats zouden we deze fotografen dan ook willen bedanken voor het beschikbaar stellen en delen van hun materiaal. De fotografen van wie wij materiaal hebben gebruikt voor de aankleding van deze website zijn:

Michel Loo

Edwin Moonen

Ludo van der Put

Annemieke Witteveen

Ed Hoogenboom