Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek

Welkom op de vernieuwde website van Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek!

De Jonkheid van Noorbeek heeft een rijke historie die voor een groot deel verweven is met de historie van het dorp Noorbeek.

In 1634 beloofden onze voorvaderen aan de heilige Brigida om ieder jaar op de tweede zaterdag na Pasen een den te gaan halen als de gevreesde veepest zou verdwijnen.

In het derde weekend na Pinksteren is het in Noorbeek tijd voor de jaarlijkse Broonk. Ondanks dat de processie het belangrijkste is tijdens de Broonk zijn er het hele Broonk weekend activiteiten.

Over ons

De Jonkheid heeft als doel het handhaven en eventueel uitbreiden van de tradities in de voormalige gemeente en parochie Noorbeek. Het halen van de Sint Brigida-den en het organiseren van de jaarlijkse sacramentsprocessie zijn de twee belangrijkste tradities. Lid kan ieder mannelijke, ongehuwde inwoner van de voormalige gemeente en parochie Noorbeek zijn. De vereniging telt momenteel een 80 tal leden en staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit 9 personen die uit hun midden een kapitein, secretaris en penningmeester aanwijzen. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van drie jaar en kan zich op de jaarvergadering herkiesbaar stellen.

Contact

Mocht u vragen hebben kunt u ons gemakkelijk bereiken via het volgende emailadres: info@jonkheidnoorbeek.nl. Mocht u een van de bestuursleden persoonlijk willen bereiken kan dit ook op onderstaande knop te klikken.

U kunt ook alle nieuws en activiteiten van de Jonkheid makkelijk volgen door ons te volgen op Facebook. Dit kan makkelijk door op het Facebookicoontje te klikken.

De activiteiten van de Jonkheid

Hieronder een overzicht met uitleg over de belangrijkste tradities en activiteiten die je Jonkheid organiseert en/of aan deelneemt. 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de contactraad van Noorbeek is de Jonkheid ook present

De jaarlijkse feestdag van Sint Brigida is op 1 februari, de dag waarop Brigida gestorven is. In Noorbeek wordt deze dag jaarlijks gevierd.

Ieder jaar op de tweede vrijdag na Carnaval organiseert de Jonkheid het Jonkheidscafé. Tijdens deze feest- en sponsoravond neemt de Jonkheid voor een avond het beheer van een café in Noorbeek over. Op deze avond vindt ook de vergadering van de getrouwden mannen plaats. Iedere mannelijke inwoner van Noorbeek die niet meer bij de Jonkheid kan omdat hij getrouwd is/drie jaar samenwoont is welkom op deze vergadering.

De jaarvergadering vindt traditioneel plaats op tweede paasdag om 12.00. Tijdens de jaarvergadering blikt de Jonkheid terug op het afgelopen jaar, wordt vooruit gekeken naar het komende jaar en vind de bestuursverkiezing plaats. Voorafgaand aan de jaarvergadering vindt ook de verloting van de oude Den plaats.

Het Sint Brigida Denhalen inspireert ook de kinderen van Noorbeek. Zij halen ook hun eigen den, de jeugd-den. Deze den wordt gehaald op de zaterdag voor het Sint Brigida Denhalen en wordt geplaatst voor het gemeenschapshuis van Noorbeek, het Paviljoen.

 

In 1634 beloofden onze voorouders aan Sint Brigida ieder jaar een den te zullen halen en te planten, als de veeziekte die Noorbeek en omgeving teisterde zou verdwijnen. De veeziekte verdwijnt en het vee wordt gespaard en zo wordt er al bijna 400 jaar lang door de inwoners van Noorbeek vol trouw aan deze belofte voldaan. Ter ere van hun beschermvrouwe, de patrones van vee en parochie, ter iere van Sint Briej.

Broonk zaterdag is de dag waarop de Broonk in Noorbeek begint. Om 18.45 wordt de Broonk ingeschoten met het schieten van 100 kamers door de Jonkheid.

Op Broonk zondag vinden er verschillende tradities en festiviteiten plaats, de Processie, de matinee op de Pley en het feest in de avond. Verreweg het belangrijkste op de Broonkzondag is de processie. 

Broonk maandag staat in Noorbeek bekend als de dag van de Jonkheid. Rond 6.00 uur komen enkele Jonkheidsleden bij elkaar om met veel lawaai en geluid het dorp wakker te maken. Om 12.30 begint de Jonkheidsmis en nadat de mis is afgelopen begint het Poalke Houwe. Als men weer op de Pley aankomt begint de feestavond op de Pley.

Voor de kinderen van kleuter- en basisschool is de belangrijkste activiteit van de Jonkheid ongetwijfeld het Sinterklaas feest. Sinds 1953 komt Sinterklaas met pieten op de laatste zondag voor 5 december op uitnodiging van de Jonkheid naar Noorbeek.

Foto- en beeldmateriaal

Voor de aankleding van deze website hebben wij gebruik mogen maken van foto- en beeldmateriaal van een aantal fotografen van zowel binnen als buiten de Jonkheid die onze tradities op schitterende wijze hebben weten vast te leggen. Op deze plaats zouden we deze fotografen dan ook willen bedanken voor het beschikbaar stellen en delen van hun materiaal. De fotografen van wie wij materiaal hebben gebruikt voor de aankleding van deze website zijn:

Michel Loo

Edwin Moonen

Ludo van der Put

Annemieke Witteveen

Ed Hoogenboom